info@cnpt.vn
0236.3.770.888
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ CNPT > GiỚI THIỆU DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH VĨNH CHÂU

Giới Thiệu Doanh Nghiệp: Công ty TNHH VĨnh Châu

Công ty TNHH Vĩnh Châu thành lập ngày 12/05/2009 với sự phê chuẩn của Sở Kế họach và Đầu tư TP Đà Nẵng.

Vĩnh Châu is now also called KVIC (Vinh Chau Korea-Viet Investment & Construction) in light of the participation of Mr Kim, a Korean Engineer specialising in foundation .

Vĩnh Châu nay cũng được gọi là KVIC (Vĩnh Châu Đầu Tư & Xây Dựng Việt Hàn) , với sự tham gia của Ông Kim, một kỹ sư Hàn quốc chuyên xây dựng  nền móng .

Name of Company  : VINH CHAU CO. LTD.

Tên công ty: CTY TNHH VĨNH CHÂU

Abbreviation: KVIC

Tên viết tắt: KVIC

Head Office: Hai Chau, Da Nang ,VN

Văn phòng: Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam                             logo.png (18 KB)

Telephone : 0236.3863338 – 0903511977

Fax : 0236.3530912

Email : kvicvinhchau@gmail.com

Website : www.vinhchaukvic.com

BR License  No: 0401200101

Giấy ĐKDN: 0401200101

Directors: CHAU THI LE DARWYNE

Giám đốc: CHAU THI LE DARWYNE

Request a Call back